POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU SKLEP.BLIMSIEN.COM

I. Informacje ogólne

1. Operatorem Serwisu jest Nina Czarnecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
Studio Prana Nina Czarnecka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG), mającą siedzibę przy ul. Odolańskiej 7/10 w Warszawie (02 – 560),
NIP 8512995852, REGON 320336666. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich
aktywności w następujący sposób:
a) przez informacje wprowadzane dobrowolnie przez użytkowników do formularzy;
b) przez logi serwera gromadzone przez hostingodawcę Hashmagnet.pl przez pliki cookies
zapisywane w urządzeniach końcowych (tzw. ciasteczka).

II. Informacje w formularzach

1. Serwis gromadzi informacje uzyskane od użytkowników i przekazane przez nich
dobrowolnie.
2. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim chyba że użytkownik wyraził na
to zgodę.
3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu dokonania obsługi procesu sprzedaży,
zgłoszenia reklamacyjnego lub kontaktu handlowego.
4. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie
zaangażowanym w obsługę procesu sprzedaży, w tym w szczególności serwisom
obsługującym płatności lub świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, z którymi Operator
Serwisu współpracuje we właściwym zakresie.
5. Serwis może zapisywać informacje o parametrach połączenia (strefa czasowa, adres IP).

III. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies stanowią informatyczne dane w postaci plików przechowywanych w
urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu celem zoptymalizowanego korzystania ze
stron internetowych Seriwsu. Najczęściej zawierają one nazwę strony, z której pochodzą,
czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.
3. Operator Serwisu jest podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym
Użytkownika Serwisu i posiadającym do nich dostęp.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk pozwalających zrozumieć sposób korzystania ze stron
internetowych przez Użytkowników Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości;
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w
sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą samodzielnie dokonać
zmiany ustawień w tym zakresie, a przeglądarka internetowa zezwala na usunięcie plików
cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies, przy czyn
szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies może wpływać na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być
również wykorzystywane przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców i
partnerów.
9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W
tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie
pozostawania na danej stronie.

IV. Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników Serwisu podlegają zapisowi w
warstwie serwerowej, a dane te wykorzystywane są wyłącznie celem administrowania
serwisem oraz zapewnienia mu sprawnej obsługi.
2. Zapisowi, o którym mowa w pkt. IV.2 obejmują w szczególności czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta (identyfikacja dokonywania przez protokół
http), informacja o błędach przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku, gdy wejście do
Serwisu nastąpiło przez odnośnik – jego adres, informacja o przeglądarce Użytkownika i
adresie IP.
3. Wyszczególnione dane nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami korzystającymi z
Serwisu.

V. Udostępnianie danych

1. Zgromadzone dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w
granicach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej
osoby.
3. Operator Serwisu może mieć obowiązek udzielenia informacji zgromadzonych przez Serwis
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań oraz w wynikającym z
nich zakresie.

VI. Zarządzanie plikami cookies

1. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki jeżeli nie chce otrzymywać plików
cookies. Zastrzegamy, że wyłączenie ich obsługi może mieć wpływ dla procesów
uwierzytelniania, bezpieczeństwa i utrzymania preferencji użytkownika, co może utrudnić,
a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z Serwisu.